KONTAKT

LINKI

URODZINY DZIECI

MATP

PROJEKTY

PUBLIKACJE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

FILMY

Ośrodek

Od roku 2000 Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Jastrzębiu Zdroju prowadzony jest przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości. Dzieci znajdujące się w naszym Zakładzie to w większości dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, które nie są zdolne do samodzielnego życia i wymagają nieustannej opieki ze strony otoczenia. Opieka nad osobą głęboko upośledzoną umysłowo jest bardzo wyczerpująca. Wymaga bowiem, oprócz stosowania wielu zabiegów usprawniających i pielęgnacyjnych, dużej koncentracji uwagi i stałej obecności opiekuna. Przy wielkich wysiłkach i po długim czasie udaje się jednak wyrobić pewne nawyki samoobsługi i sygnalizowania swoich potrzeb.

Działalność Zgromadzenia została ukierunkowana na zorganizowanie Ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego w którym dzieci z Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego spełniają obowiązek szkolny rozumiejąc, że każde dziecko ma możliwości rozwoju, a najważniejsze w pracy jest odpowiednie komunikowanie się z dzieckiem. Stąd od 2007 roku został otwarty Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy przy ZLO "BETLEJEM" w Jastrzębiu Zdroju. Pierwszy krok już zrobiony. Wyposażenie ośrodka i baza materialna to drugi ważny element w pracy z niepełnosprawnymi. Najważniejszą jednak to postawa i świadomość nauczycieli pracujących wśród dzieci , że Chrystus jest wśród nas poprzez te cierpiące dzieci i przez ich cierpienia dzieci mają szczególny udział w tajemnicy odkupienia świata, którego Chrystus dokonał przez krzyż.